Общи условия

С поръчка от kupipodarak.com вие се съгласявате със следните условия:

Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.kupipodarak.com , които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта www.kupipodarak.com, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.
1.2. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е https://ec.europa.eu/.

 1. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Продавач – регистриран творец с платформата.
2.2. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на KupiPodarak по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, и др.
2.3. Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна www.kupipodarak.com.
2.4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.
2.5. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача / Потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.
2.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.
2.7. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
2.8. Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.
2.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
2.10. Съдържание
• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори
• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него
2.11. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от сайта Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

 1. ПОРЪЧКА

3.1. Клиент може да се направи поръчка до електронния магазин, но трябва да посочи:
• валиден адрес на електронна поща
• вярно попълнен адрес за доставка на стоката
• вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон
3.2. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
3.3. Всяка една добавена в количката за покупки, Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „Купи“ и след като сайтът зареди пълната информация за контретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка).
3.4. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес (KupiPodarak не носи отговорност, ако Клиентът не получи този имейл). В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва, само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.
3.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
3.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента своевременно. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при предварителни плащания
• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
3.7. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора. Продавачът има право да договори условия с клиента за разходи по закупени за изработката на продукта материали.
3.8. Клиентът може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
3.9. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес НА ТВОРЕЦА. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката.

 1. ПЛАЩАНЕ

4.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два отделни или в комбинация един с друг начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

 • С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката.
 • С акаунта си в Paypal.com за творците, които предлагат тази опция

4.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

5.1. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

5.2. Цената на доставката на продукти, е според официалните тарифи на куриерите Спиди и Еконт.

5.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.
5.4. Продавачът използва за доставки куриерска фирма Еконт или Спиди, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.
5.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриера в населеното място.
5.6. Ако Клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриер, за да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА / РЕКЛАМАЦИЯ

6.1. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Клиента и не се дължат на непреодолима сила.
6.2. При отказ от договора Клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.
6.3. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
• производствени дефекти на стоката;
• констатирани липси на части от стоката;
• изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
• несъответствие с обявения размер и/или цвят – стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
• повреда на стоката при транспортирането.

6.4. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиентът и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача.

 1. 7. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Всеки творец отговаря сам за описанието на своите продукти.
7.2. Общите условия на KupiPodarak са задължителни за всички потребители на Сайта.
7.3. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
7.4. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от KupiPodarak по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
7.5. KupiPodarak има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязал в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
7.6. Във всеки един случай на промяна на общите условия KupiPodarak ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
7.7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
7.8. KupiPodarak полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, KupiPodarak уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им, разлика в характеристиките на дисплея, от който се разглежда продукта (на различни монитори, например, цветовете могат да изглеждат различно!).
7.9. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат промянени от KupiPodarak по всяко време и могат да съдържат технически грешки. Продавача може да откаже изпълнение на поръчка при следните условия:
• при нулева цена
• очевидно нереално ниска цена, спрямо други артикули от същия вид в сайта
7.10. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. KupiPodarak не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
7.11. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
7.12. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
7.13. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
7.14. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че е готов да предостави Услугата или да изпрати Стоката от Поръчката, на фирмата доставчик, която да я достави на адрес, посочен от клиента, съобразно възможностите й за доставка, ценовите й условия и фирмена политика.
7.15. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.
7.16. Достъпът до сайта www.kupipodarak.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
7.17. KupiPodarak си запазва правото да ограничи достъпа до Уебсайта или части от него за посетители, които са се регистрирали, освен ако друго не се изисква от приложимото право.
7.18. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с KupiPodarak на посочените в раздел „контакти” на сайта или по телефон. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това. Клиентът има право да има само една регистрация и да използва само един потребителски акаунт при нас.
7.19. Клиентът няма право да използва акаунти на друг регистриран потребител или да предоставя на трети страни възможността да използва негов акаунт. Няма право злонамерено да създавадопълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребява с функционалността на Уебсайта или с други потребители, или да се опитва да се представи за друг потребител.
7.20. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.
7.21. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
8.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, могат да бъдат ползвани само от KupiPodarak. Мултимедийното съдържание, качено от Творците може да бъде ползвано само от тях.
9.2. Нищо в сключения между KupiPodarak и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на KupiPodarak последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на KupiPodarak върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на KupiPodarak.
9.3. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
9.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
9.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на KupiPodarak И Твореца за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между KupiPodarak и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на KupiPodarak, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

Настоящите Общи условия са приети от KupiPodarak и последната промяна в тях е от 01.11.2020г.